Easy Digital Downloads doplnok

5 minutesNainštalujte doplnok Paylike pre službu Easy Digital Downloads, pridajte kľúče rozhrania API a začnite prijímať platby.

Funkcie

 • Plne integrovaná s backendom Easy Digital Downloads
 • Okamžité a oneskorené zachytenie
 • Úplné a čiastočné refundácie
 • Neplatné transakcie

Kroky:

 1. Zaregistrovať sa s Paylike

  Ak ste to ešte neurobili, choďte a sign up s Paylike a create a live account.

 2. Nainštalujte Paylike platobný doplnok

  Vyhľadajte „paylike easy digital downloads“ priamo v adresári doplnkov a nainštalujte doplnok.

  wordpress.org/plugins/edd-paylike-payment-gateway/
 3. Skopírujte public key a app key

  Skopírujte svoj public key a app key z hlavného panela Paylike.

 4. Vložte public key and app key do Easy Digital Downloads

  Posledným krokom je vloženie public key a app key do polí “Live Mode Public Key” a “Live Mode App Key” na stránke nastavení Doplnku (Downloads->Settings->Payment Gateways->Paylike).

 5. Paylike je integrovaný s vaším Wordpress a Easy Digital Downloads store

  Ste pripravení. Paylike bol na vašom webe úspešne nastavený a ste pripravení prijímať platby!

Zachytiť

Hneď od začiatku doplnok zachytáva všetky platby okamžite po autorizácii.

Ak chcete aktivovať režim oneskoreného zachytávania, prejdite na stránku nastavení doplnku (Downloads->Settings->Payment Gateways->Paylike) a zakliknite “Predbežne schválený?” box.

Ak je toto nastavenie aktívne, doplnok nezachytí platbu skôr, ako prejdete na položky Downloads->Payment History->Preapproval Pending a kliknite “Process payment”.

Ak nedoručíte stiahnutie zákazníkovi okamžite, použite režim oneskoreného zachytávania.

Refundácia:

Pri konkrétnej platbe („objednávka“) v poli vpravo „Aktualizovať platbu“ zmeňte stav na „Refundované“ a zakliknite políčko „Refundovať platbu v Paylike“. Vyberte sumu, ktorú chcete vrátiť, a kliknite na položku “Uložiť platbu”.

Neplatné:

Iba platby, ktoré neboli zachytené môže byť zrušené (iba vtedy, ak používate funkciu oneskoreného zachytávania).

Go to Downloads->Payment History->Preapproval and kliknite “Zrušiť Predschválenie” pre zrušenie platby.